ไดโนคิวแอพ

ทั้งหมดกว่า 160+ รูปแบบ ซึ่งรองรับการแสดงผล ทุกหน้าจอ ทุกอุปกรณ์


Responsive image

แอพสำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้าของคุณที่จะเข้าถึงธุริจคุณ

เว็บไซต์


เว็บไซต์
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

การขาย


คะแนนสะสม
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
บัตรส่วนลด
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

การบริการ


จองห้องพัก
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ค้นหาจองที่พัก
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
หน้าร้านออนไลน์
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
การจองคิว 2
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
การจองคิว
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ร้านอาหารออนไลน์
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
แผนที่ร้านค้า
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

อื่นๆ
Responsive image

แอพหลังบ้าน

สำหรับพนักงานของคุณ เพื่อใช้บริหารจัดการธุรกิจ

ดาต้าเบสข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลบริษัท
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลสินค้า
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
คลังสินค้า/สาขา
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลสัตว์เลี้ยง
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลอาหาร
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลผู้ติดต่อ
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลทีมขาย
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลผู้สอน
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
รายการวัสดุ
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลลูกค้า
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลสินทรัพย์
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลพนักงาน
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลห้องพัก
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลพนักงาน v2
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลผู้ขาย
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลช่าง
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ข้อมูลบทเรียน
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
รายการปัญหา
...
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

การขาย


คะแนนสะสม
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบเสร็จรับเงิน
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ขายสินค้า
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบเสนอราคา
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบแจ้งหนี้
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
คืนเงิน
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ท่อการขาย
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ช่องทางการชำระเงิน
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบเพิ่มหนี้
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบรับสินค้า
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
บัตรส่วนลด
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบรายจ่าย
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
รับสินค้า
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบเสนอราคา2
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบลดหนี้
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
คำสั่งซื้อ
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ชำระเงิน
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
คอนโซลการขาย
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบสั่งซื้อ
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ติดตามการขาย
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

การตลาด

อีเมลล์โฆษณา
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
...
SMS โฆษณา
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
...

การบริการ


บันทึกการรักษา
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
จองห้องพัก
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
การจองคิว
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ค้นหาจองที่พัก
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
หน้าร้านออนไลน์
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
การจองคิว 2
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
การรับเรื่องซ่อม
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
จองคิวบริการ
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ปฏิทินการบริการ
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ร้านอาหารออนไลน์
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
แผนที่ร้านค้า
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

กระบวนการภายใน


การลางาน
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
เวลาทำงาน
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบรายการผลิต
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบรายการกำจัด
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบบันทึกเวลา
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
สลิปเงินเดือน
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ใบรายการยกเลิก
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

คลังสินค้า


นำเข้าสินค้า
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
โอนย้ายสินค้า
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
นำออกสินค้า
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ปรับสินค้า
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
กำจัดสินค้า
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

กู้ยืมเงิน


สัญญาเงินกู้
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ชำระเงิน
...
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน

อื่นๆ


หน้าแดชบอร์ด
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
สแกนพร้อมเพย์จ่ายเงิน
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
ตะกร้าสินค้า
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
PDF รีพอร์ทจากเทมเพลต
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
วีดีโอประชุมทางไกล
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
หน้าหลักของแอพ
199 บาท / ผู้ใช้ / เดือน


Responsive image

ชุดตัวอย่างการใช้งาน

คือ ชุดรวมของแอพหลายๆตัวมารวมกัน เพื่อใช้เป็นเพลตฟอร์มธุรกิจของคุณ ไปดูว่ามีอะไรบ้าง