เพลตฟอร์มไดโนคิวเวอร์ชัน

 เวอร์ชั่น 2.5 : ปล่อย 4 มีนาคม 2564

- ปรับ: การเข้าถึง System Resource Database ให้เร็วขึ้น
- ปรับ: ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ Program Logic ให้ทำงานได้เร็วขึ้น
- เพิ่ม: ทำการ Redirect ไปยังหน้า Login หากไม่มีสิทธิ์ใช้งาน
- เพิ่ม: ความสามารถของการ Query ใน XData ให้สามารถใช้ IN เหมือน SQL Command ได้
- เพิ่ม: เพิ่มคำสั่งใน XData ให้สามารถเลือก Like ว่าจะเป็นแบบ Contain หรือ BeginWith ได้
- เพิ่ม: Google OCR ให้สามารถอ่านค่า คำนำหน้า ในบัตรประชาชนได้
- เพิ่ม: เพิ่มคำสั่งตรวจสอบ Role แบบสั้นใน SCIn
- เพิ่ม: คำสั่ง userid() ใน SCIn เพื่อดึงค่า User ID
- เพิ่ม: คำสั่ง getS, getI, getL ใน MultiPartFromUtil
- เพิ่ม: คำสั่งในการใช้งาน Line Message
- เพิ่ม: ความสามารถของ User Profile ในการเก็บค่า Line ID, Facebook ID และ Google ID
- แก้ปัญหา: ในกรณีที่หลายๆ Social ID ใช้ e-mail ตัวเดียวกันแล้วใช้ไม่ได้
- แก้ปัญหา: User ของ Line ที่ไม่ได้ลงทะเบียน e-mail ไว้ แล้วจะใช้ไม่ได้
- แก้ปัญหา: บาง Field ใน Shopping Cart ใช้งานไม่ได้ทั้งใน Cookie และ Session
- เพิ่ม: Image template สำหรับ Image Input โชว์เมื่อไม่มีรูปภาพ
- เพิ่ม: การ click บนภาพเพื่อเปิดหน้าต่างอัพโหลด พร้อมทั้งโชว์ภาพใหม่ทันที่ที่ Upload
- เพิ่ม: simpleInputButton และ linkButton ลงใน HTMLW
- แก้ปัญหา: เรื่อง Time Zone เป็นของ Singapore ไม่ใช่ของ Bangkok
- แก้ปัญหา: เรื่อง วันที่ และ เวลา ไม่แสดงผลในหน้า Main
- แก้ปัญหา: เพิ่มคำสั่ง JavaScript DateTime Picker without Form Validation
- เพิ่ม: Update Sorting method
- เพิ่ม: Checkbox Widget
- เพิ่ม: SocialSignin method to x.Sys
- เพิ่ม: add fixed condition parameter to HTMLW queryWithMap

เวอร์ชั่น 2.1 : ปล่อย 30 มกราคม 2564

- เพิ่มความสามาถของ การเข้ารหัส AES256 และ RSA ให้สามารถใช้ได้กับเซอร์ฟเวอร์หลายๆตัวพร้อมกัน
- แก้ปัญหาเว็บเซอร์วิสแบบที่ต้องใช้ Header Authen ให้สามารถรองรับการเข้ารหัสได้
- เพิ่ม: x.QMap Libarry เพื่อให้รองรับการใช้งาน Google Map API
- อัพเดต: การเรียกใช้ตัวแปร Session ให้สามารถเรียกแบบคำสั่งสั้นๆได้
- อัพเดต: คำสั่ง OCR บัตรประชนให้รองรับข้อมูลมากขึ้น และเพิ่มความเม่นยำในการทำงาน
- แก้ปัญหา input widget มีปัญหาหากค่าที่ส่งเข้าไปเป็นค่าว่าง
- เพิ่ม: ให้ Editor Widget สามารถรองรับหลายๆ Editor ในหน้าเดียวได้
- อัพเดต: Image Input Widget ให้สามารถรองรับไฟล์รูปภาพหลายๆแบบได้
- อัพเดต: ให้ Image Widget สามารถแสดงภาพเมื่อทำการเปลี่ยนภาพได้ทันที
- แก้ปัญหา: ข้อมูลหน้า Main ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลที่เป็นวันที่ได้
- เพิ่ม: ความสามารถในการรองรับหลายๆภาษาได้ในหน้า ProgramLogic เดียว

เวอร์ชั่น 2.0 : ปล่อย 29 ธันวาคม 2563

- เครื่องมือทำการ สร้างโค้ด(Generate Code) DiNOQ SS Language(SkyLogic Script) จาก HTML Code
- เพิ่ม: x.html Library เพื่อให้รองรับ Bootstrap Slider และ SemanticUI Widget
- เพิ่ม: x.Cart Libarry เพื่อให้รองรับการใช้งาน Shooping Cart ทั้งบน Cookie และ Session
- เพิ่ม: x.HTMLW เพื่อรองรับการสร้าง HTML Widget ตามมาตรฐาน DiNOQ App Template
- เพิ่ม: x.JSW เพื่อรองรับการสร้าง Java Script Widget ตามมาตรฐาน DiNOQ App Template
- เพิ่ม: x.CSSW เพื่อรองรับการสร้าง CSS Widget ตามมาตรฐาน DiNOQ App Template
- เพิ่ม: x.CRUD เพื่อรองรับการสร้าง หน้าจอ Create, Update และ Delate จาก Meta Data ของ Data Model
- ปรับ: แก้ไข การเข้ารหัสให้สามารถใช้ AES256, SHA2
- ปรับ: ขันตอนการ Login จาก Facebook และ Line ได้แบบไร้รอยต่อ
- แก้ปัญหา: การใช้งาน Cache แล้วเกิดปัญหาโดยการอัพเกรด Cache Server และ สร้าง Cache Sever Load Balance

เวอร์ชั่น 1.4.2 : ปล่อย 31 ตุลาคม 2563

- เพิ่ม: method ใน x.html.Div เพื่อให้รองรับ HTML Area
- เพิ่ม: method ใน x.html.Div และ Li เพื่อให้รองรับ Bootstrap Slider
- เพิ่ม: method ใน x.Session เพื่อให้รองรับการใช้งาน Session
- เพิ่ม: ความสามารถในการเพิ่ม ลบ Doamin ในโครงการ
- ปรับ: แก้ไข ขนาดไฟล์อัพโหลดสูงสุดที่ 10M
- ปรับ: แก้ไข การสร้างโครงการใหม่แบบ หลายๆโครงการในครั้งเดียว
- แก้ปัญหา: ไอคอนของโปรแกรม และโครงการไม่สามารถแสดงผลได้

เวอร์ชั่น 1.4.1 : ปล่อย 30 กันยายน 2563

- เพิ่ม: ความสามารถในการเข้าใช้ระบบผ่าน Line User
- เพิ่ม: มาตรฐานการเข้าใช้ระบบ ด้วย DiNOQ Account ของทุกระบบบนเพลตฟอร์ม
- เพิ่ม: method ใน x.html.Div เพื่อให้รองรับ Bootstrap 4.0

เวอร์ชั่น 1.4.0 : ปล่อย 31 สิงหาคม 2563

- เปลี่ยน: Web framework ไปใช้ Bootstrap 4.0 และ SemanticUI 2.4
- เปลี่ยน: Widget Library ไปใช้ Bootstrap 4.0 และ SemanticUI 2.4
- เพิ่ม: เครื่องมือพัฒนา Enterprise Studio ที่รองรับ Bootstrap 4.0 และ SemanticUI 2.4

เวอร์ชั่น 1.2.0 : ปล่อย 29 กรกฎาคม 2563

- แก้บั๊ก: คำสั่ง max() ใน XData API การเข้าถึงข้อมูล
- แก้บั๊ก: Font ของ PDF Form ให้สามารถแสดงผลภาษาไทยบน Safari Browser ได้
- แก้บั๊ก: ปัญหาหน้า Design และ Data Studio ใช้ไม่ได้
- เปลี่ยน: Image OCR ไปใช้ของ Google AI
- เปลี่ยน: เปลี่ยน CDN ที่วาง UI Library ใหม่เพื่อแก้ปัญหาการแสดงผล
- เปลี่ยน: ให้สามารถรองรับโครงการได้สูงสุด 30 โครงการต่อคน
- เพิ่ม: การลบโครงการออกจากแพลตฟอร์ม
- เพิ่ม: ระบบสร้าง Invoice และ Receipt แบบอัตโนมัตร
- เพิ่ม: ให้ Admin โครงการสามารถจัดการเพิ่ม นักพัฒนา และคนใช้งานเองได้
- เพิ่ม: แชร์โครงการให้นักพัฒนาคนอื่นเข้ามาช่วยได้ได้
- เพิ่ม: Library สำหรับการอัพโหลด และใช้งานภาพแบบ Realtime
- เพิ่ม: ความสามารถในการ Query ข้อมูลผ่าน Web Service ด้วย SkyData Query
- เพิ่ม: ความสามารถในการ ดึงข้อมูลจากรูปถ่ายบัตรประชาชน
- เพิ่ม: ความสามารถในการควบคุมกล้องหน้าหลัง เพื่อทำการถ่ายภาพ
- เพิ่ม: ความสามารถในการเข้าใช้ระบบผ่าน Facebook User
- เพิ่ม: ความสามารถในการเข้าใช้ระบบผ่าน Google User
- เพิ่ม: ขนาดของเครื่องเซอร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับคนใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 50%

เวอร์ชั่น 1.1.0 : ปล่อย 30 มิถุนายน 2563

- แก้บั๊ก: การแก้ไขสิทธิ์ การเข้าใช้หน้าจอให้เป็นแบบ public
- แก้บั๊ก: API ในการส่งเมลล์ที่ไม่สามารถ ส่งไปยังผู้รับหลายคนได้
- เปลี่ยน: ยกเลิกการใช้งาน Content Studio
- เปลี่ยน: ยกเลิกการใช้งาน Developer Studio
- เปลี่ยน: เปลี่ยนมุมมอง DiNOQ Studio เป็นมุมมองผู้ใช้แทนของเดิมในมุมนักพัฒนา
- เพิ่ม: DiNOQ Wizard Box
- เพิ่ม: เมนูหน้าตัวอย่าง Widget Example ในเมนูหลัก

เวอร์ชั่น 1.0.6 : ปล่อย 30 พฤษภาคม 2563

- แก้บั๊ก: HTML Tag ทำงานพลิดพลาด
- เพิ่ม: HTML Tag ไก้แก่ Video, Source และ Track ใน x.library
- เพิ่ม: ตัวเล่นวีดีโอเพื่อทำวีดีโอสตรีมมิ่ง
- เพิ่ม: ฟังชั่นเข้ารหัส SHA2 ที่สนับสนุน URLSafe
- เพิ่ม: การอัพโหลดไฟล์แบบ Multipart ให้รองรับหลายไฟล์ แบะตรวจสอบไฟล์ได้
- เพิ่ม: Load Any ใน Designer Studio ให้สามารถโหลดไฟล์จากโปรเจคท์ใหนก็ได้มาใช้งาน
- ปล่อย: DQ Learning แอพเทมเพลต เวอร์ชั่น Beta1

เวอร์ชั่น 1.0.5 : ปล่อย 27 เมษายน 2563

- แก้บั๊ก: การดาวโหลดไฟล์โดยกำหนดนามสกุลของไฟล์
- แก้บั๊ก: การใช้ภาษาไทยในการส่งฟอร์มแบบ multipart
- เพิ่ม: การจ่ายเงินด้วย QR Code ของบริการพร้อมเพย์
- เปลี่ยนให้ชื่อผู้ใช้เป็น e-mail เป็นตัวเล็ก
- เพิ่ม: ให้สามารถทำการอัพโหลดรูปภาพหลายๆภาพ ได้ในการทำงานครั้งเดียว
- เพิ่มความสามารถ ในการแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือไทย

เวอร์ชั่น 1.0.4 : ปล่อย 25 มีนาคม 2563

- เพิ่มเครื่องมือคอมไพล์ทั้งโครงการด้วยปุ่มเดียว
- เพิ่มเครื่องมือลบภาพไอคอนหน้าเพจ เพื่อสร้างใหม่ด้วยปุ่มเดียว
- ปรับไดโนคิวเทมแอพโมดูลเพลต ใส่ InputMask
- ปรับให้ผู้ใช้สามารถสร้างโครงการได้ถึง 30 โครงการ จากเดิม 10 โครงการ
- ปรับต้วช่วยเหลือบนไดโนคิววิตเจ็ตให้สามารถใช้งานได้
- แก้บั๊ก: การสร้างไฟล์ใหม่จากเทมเพลต แล้วใช้งานไม่ได้

เวอร์ชั่น 1.0.3 : ปล่อย 28 กุมภาพันธ์ 2563

- เพิ่มไดโนคิวเทมแอพโมดูลเพลตใหม่ 5 เทมเพลต
- ปรับไอคอนหน้า ดีไซน์, เดเวลอป และคอนเทนสตูดิโอแสดงตามรูปภาพเพจจริง
- เปลี่ยนไดโนคิวโลโก้
- แก้บั๊ก: สร้างโปรเจคท์ใหม่ใช้งาน DNS ไม่ได้
- แก้บั๊ก: สร้างโปรเจคท์ใหม่แล้วโปรแกรมใช้งานไม่ได้
- ปรับให้สร้างโปรแกรมใหม่จากเทมแพลตมาตรฐานที่กำหนดไว้

เวอร์ชั่น 1.0.2 : ปล่อย 8 มกราคม 2563

- ปรับเปลี่ยนไดโนคิวเทมเพลตใหม่ 20+ เทมเพลต
- ปรับไอคอนหน้าแดชบอร์ดแสดงตามรูปภาพจากเพจอินเด็กของโปรเจ็คท์
- ปรับไอคอนหน้า ดีไซน์, เดเวลอป และคอนเทนสตูดิโอแสดงตามรูปภาพเพจจริง
- เปลี่ยนไอคอนของดาต้าสตูดิโอ
- แก้บั๊ก: ไม่สามารถสร้างเพจใหม่จากเทมเพลตได้
- เพิ่มการจัดกลุ่มสำหรับดาต้าสตูดิโอ

เวอร์ชั่น 1.0.1 : ปล่อย 5 ธันวาคม 2562

- ไดโนคิวเทมเพลต 120+ เทมเพลต
- เปลี่ยนรูปด้วยมีเดียสตูดิโอด้วยการคลิ๊กขวา
- ไดโนคิวไอคอนมีเดียสตูดิโอ
- เปลี่ยนไอคอนด้วยไอคอนมีเดียสตูดิโอด้วยการคลิ๊กขวา
- ไดโนคิวพิ๊กเจอสตูดิโอ
- ปุ่มเคลียร์แคชรูปภาพ

เวอร์ชั่น 1.0.0 : ปล่อย 9 พฤศจิกายน 2562

- ไดโนคิวดีไซน์สตูดิโอ
- ไดโนคิวเดเวลอปเปอร์สตูดิโอ
- ไดโนคิวดาต้าสตูดิโอ
- ไดโนคิวคอนเทนท์สตูดิโอ
- มีเดียสตูดิโอ
- ไดโนคิวเทมเพลต